DT Suppressors

Desert Tech Sound Suprressor .30 Caliber DTSS $1,400.00
Desert Tech Sound Suppressor .338 Caliber DTSS $1,700.00
Amtac Suppressor CQBm 5.56/7.62 $749.00 - 5.56 $799.00 - 7.62
Elite Iron Suppressor .375 Caliber CT $1,895.00
Elite Iron Suppressor .50 Caliber BMG $1,995.00